Instrumenten

De Gereedschapskist bevat instrumenten (werkwijzen, tools of methoden) die al eerder van waarde bleken in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking:

Zelfevaluatie palliatieve zorg (PZNL)

waarmee het palliatieve zorgbeleid op organisatieniveau in kaart wordt gebracht.

Werkboek: "Wat wil ik?" (Nivel)

een werkboek voor cliënten om wensen en behoeften duidelijk te maken.

Handreiking: "Besluitvorming over verhuizingen & medische interventies" (Nivel)

een methodiek voor zorgprofessionals en naasten om weloverwogen beslissingen te nemen.

Zorgen tot de laatste dag (Nivel)

Verhalen en adviezen voor zorgprofessionals over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inspiratiecyclus STEM (Stichting STEM)

ondersteunt zorgprofessionals om met zorgvragers in contact te zijn over hun (naderende) levenseinde.

Signalering (IKNL)

ondersteunt zorgprofessionals bij het in kaart brengen van problemen van de cliënt om zo de juiste zorg te bieden.

Zorgconsulent palliatieve zorg (HAN)

Deze zorgconsulenten zijn deels werkzaam in de uitvoerende zorgverlening op hun eigen werkplek en worden vrijgemaakt voor taken binnen hun functie als zorgconsulent zoals ondersteuning van teams.