De Gereedschapskist

Wat? In het project “De Gereedschapskist: aan de slag met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” is een ‘Gereedschapskist’ bestaande uit zeven instrumenten voor palliatieve zorg geïmplementeerd in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze instrumenten ondersteunen zorgverleners bij (het verlenen van) palliatieve zorg.

Waarom? Wanneer iemand met een verstandelijke beperking levensbedreigend ziek wordt of zeer kwetsbaar is, is het belangrijk om aan te sluiten bij zijn of haar wensen en behoeften. Meestal willen mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld graag in hun eigen, vertrouwde woning blijven wonen. Het bieden van goede palliatieve zorg is hiervoor belangrijk.

Wie? Tien zorgorgansaties gingen aan de slag met het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met acht regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Het Nivel adviseerde, coördineerde en evalueerde het project.

Waar? De praktijkprojecten zijn verspreid over heel Nederland.

Hoe willen we dat bereiken? Met participatief actieonderzoek. In elke zorgorganisatie keken betrokkenen samen hoe de zorg het beste verbeterd kon worden en testten dat in kleine pilots uit. De zorgorganisaties startten met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg, die gebaseerd is op het Kwaliteitskader palliatieve zorg, en een vragenlijst voor zorgverleners. Hierdoor werd zichtbaar wat de sterke punten van het palliatieve zorgbeleid zijn binnen de organisatie, en wat er beter kan. Vervolgens kozen de betrokkenen minimaal twee instrumenten uit de Gereedschapskist waar zij gedurende 2,5 jaar mee aan de slag gingen. Het Nivel evalueerde de praktijkprojecten, met als doel: 1) Kennis verzamelen voor de doorontwikkeling van de instrumenten uit de Gereedschapskist, en 2) Kennis verzamelen over de ervaren meerwaarde van de Gereedschapskist voor de geboden palliatieve zorg.

Wanneer? 1 juni 2020 tot 1 juni 2023. De praktijkprojecten startten vanaf 1 september 2020.

Subsidiegever? ZonMw, programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.