De praktijkprojecten

NetwerkOrganisatieGekozen instrumenten
NPZ HeuvellandKoraal, locatie Maasveld• Zorgen tot de laatste dag
• Handreiking besluitvorming over verhuizingen & medische interventies
NPZ Roermond e.o.Daelzicht• Zorgen tot de laatste dag
• STEM
NPZ Noord KennemerlandEsdégé-Reigersdaal• STEM
• Set Signalering
• Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…’
NPZ Zuidoost – UtrechtBartimeus• Set Signalering
• Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…
• Palliatief zorgconsulenten
NPZ Groningen CentraalSprank• Set Signalering
• Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…’
NPZ Zaanstreek – WaterlandPrinsenstichting• Set Signalering
• Handreiking besluitvorming over verhuizingen & medische interventies
• Palliatief zorgconsulenten
Odion• STEM
• Set Signalering
NPZ Kop van Noord-Holland’s Heerenloo, locatie Noorderhaven• Zorgen tot de laatste dag
• Palliatief zorgconsulenten
NPZ Stadsgewest BredaPrisma• Set Signalering
• Palliatief zorgconsulenten
Amarant• Set Signalering
• Palliatief zorgconsulenten