Voorbereiding eindevaluatie van start

  • Bericht auteur:

De meeste praktijkprojecten binnen het ZonMw project “Gereedschapskist Palliatieve Zorg” worden over een half jaar formeel afgerond. Voor het Nivel eindigt het ZonMw project in het voorjaar van 2023. Daarom bereiden we nu de eindevaluatie van het totale project voor.

Wat is het doel van de eindevaluatie?

Het doel is (1) nagaan wat anderen kunnen leren van de ervaringen in elk praktijkproject (procesevaluatie)en (2) nagaan of de palliatieve zorg is verbeterd (effectevaluatie).

Wat zijn de activiteiten in de eindevaluatie?

De eindevaluatie bestaat uit:

  1. Vragenlijst voor zorgverleners (september-dec 2022). Dit is een herhaling van de eerdere vragenlijst.
  2. Zelfevaluatie palliatieve zorg (eind 2022). We vragen elke zorgorganisatie nog eens de Zelfevaluatie in te vullen, waarmee we inzicht krijgen in het palliatieve zorgbeleid en wat daarin veranderd is t.o.v. de eerste meting.
  3. Interviews (start eind 2022) met deelnemers actieonderzoeksgroep en andere relevante betrokkenen waarin we terugblikken op de ervaringen in het project.

We hebben aan de netwerkcoördinatoren gevraagd of er nog relevante vragen ontbreken in de vragenlijst voor zorgverleners. Zo willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van elk praktijkproject.

Terugkoppeling antwoorden

Net als bij de voormeting maakt het Nivel voor elke zorgorganisatie een rapport over de antwoorden van de zorgverleners. Daarmee wordt inzichtelijk wat er veranderd is ten opzichte van de voormeting.

En nu?

Binnenkort neemt het Nivel contact met jullie op voor de vragenlijst onder zorgverleners. Heb je nu al vragen aan ons? We horen ze graag!

Geef een reactie