Nieuwe kans op ZonMw subsidie voor implementatie van interventies in palliatieve zorg (1)

  • Bericht auteur:

Vanaf 6 februari 2023 zet ZonMw, in samenwerking met PZNL, stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van interventies in de palliatieve zorg in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.

Om precies te zijn kunnen Nederlandse zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen, zorgnetwerken en huisartsengroepen stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. In deze subsidieronde kan dat voor 1 van de volgende 2 interventies:

  1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)
  2. Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Vanaf 6 februari 2023, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen van maximaal € 35.000,-. Dat kan tot uiterlijk 20 februari 2023, 14.00 uur. Bij deze subsidieronde is sprake van het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget overstijgt, kiezen we ervoor de indienperiode eerder te sluiten. Door het vroegtijdig publiceren van en communiceren over de subsidieoproep heeft u als potentiële aanvrager de tijd om u voor te bereiden. Heeft u nog vragen na het lezen van alle informatie? Dan kunt u deze stellen tijdens de ZonMw online informatiebijeenkomst op 8 december 2022 van 16.00-17.00 uur.

Ondersteuning via leerwerkplatform

U kunt na honorering rekenen op ondersteuning in de vorm van een leerwerkplatform van PZNL. Via dit platform kunt u contact hebben met andere zorgorganisaties die de stimuleringssubsidie hebben ontvangen, van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de projecten en het invoeren van de nieuwe interventie in de praktijk. Dit stimuleert uitwisseling tussen projecten, versterkt en verbreedt de effectiviteit en het bereik van de resultaten van de projecten en zorgt voor ontsluiting, deling en borging van (implementatie)kennis op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer interventies

De subsidieronde die vanaf 6 februari 2023 start, heeft betrekking op 2 interventies. Het is het streven om in 2023 ook op andere (combinaties van) interventies stimuleringssubsidies uit te zetten. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de kanalen van ZonMw en PZNL. Deze subsidieoproep is vanuit het ZonMw-programma Palliantie.  ZonMw werkt hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren ZonMw en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.

Meer informatie

 

 

Geef een reactie