Inspiratiecyclus STEM

Doel:

Inspiratiecyclus STEMHet hoofddoel van de Inspiratiecyclus is dat (waar mogelijk) bewoners[1] en hun naasten/wettelijk vertegenwoordigers zich uitgenodigd weten te spreken over het levenseinde van de bewoner. En dat de inhoud van die gesprekken kan leiden tot het afsluiten van het leven op een manier die past bij die bewoner en/of hun naasten/wettelijk vertegenwoordigers.

[1] Waar bewoner staat kan ook cliënt, patiënt, gast, inwoner etc. gelezen worden

Inhoud:

Om bovenstaand doel te realiseren is het nodig om het onderwerp laatste levensfase / sterven onder zorgverleners – waar nog nodig – verder te normaliseren. Het is daarbij bijna noodzakelijk de eigen kijk en ervaringen op de laatste levensfase van zorgverleners zelf (individueel én in teamverband), in alle vrijheid nader te onderzoeken. De houding ten opzichte van leven en sterven heeft een behoorlijke invloed op hoe zorgverleners over dat onderwerp met de cliënt/naasten en ook met elkaar, wel en niet in contact zijn.

De Inspiratiecyclus levert heel concrete handvatten om de gespreksvoering over dit onderwerp goed afgestemd te krijgen op de manier die past bij de het sociale systeem van de ander. We weten dat elk stervensproces uniek is, en gelijktijdig zijn er natuurlijk wel overeenkomsten in de manier waarop het contact over dit onderwerp zou kunnen verlopen.

In de training maken we het zo concreet mogelijk. We zullen:

  • …onderzoeken ‘wat de ongeschreven regels zijn’ op de woning/afdeling/instelling
  • …onderzoeken wat er al goed en wat er minder goed gaat
  • …met de werkvloer een plan maken dat passend is bij bewoners, medewerkers en organisatie
  • …beginzinnen oefenen (ook met een acteur)
  • …het hebben over hoe je de verkregen informatie vastlegt in het zorgdossier,
  • …het spreken over hoe je toch nog wegen kan vinden als het contact heel moeizaam blijkt te gaan
  • …veel met elkaar lachen en misschien ook wel een keer een traantje wegpinken
  • …ook na afloop van de training nog contact houden om de voortgang te bewaken

Doelgroep:

De Inspiratiecyclus is een beproefd concept waar we de nodige ervaring mee hebben in de VG.

Eigenaar:

Stichting STEM

Contactpersoon:

Bert Buizert, directeur Stichting STEM – 06-51924150