Signalering

Doel:

Inspiratiecyclus STEM
De methode ondersteunt zorgprofessionals bij het in kaart brengen van problemen van de
cliënt en het achterhalen waar hij het meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden.

Inhoud:

Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Het is essentieel om zorgproblemen in deze laatste kwetsbare en waardevolle fase tijdig te signaleren. Begeleiders signaleren vaak als eerste een verandering bij hun cliënt met een verstandelijke beperking. Deze methodiek helpt begeleiders bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van wat zij opmerken en de besluitvorming in de palliatieve fase.

Doelgroep:

Zorgprofessionals in onder andere een verpleeg- of verzorgingshuis, hospice, thuiszorg of gehandicaptenzorg

Eigenaar:

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Beschikbaar via:

Hier vindt u meer informatie

Tips:

 • Maak alles makkelijk toegankelijk en goed vind- of zichtbaar.
 • Artsen of gedragsdeskundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van het gebruik. Als een zorgverlener deze consulteert kan deze vragen om een werkblad erbij te pakken en daarmee enkele dagen de cliënt te observeren.
 • Vul het werkblad een eerste keer samen in met iemand die er al ervaring mee heeft of laat iemand met ervaring meekijken.
 • Bij het gebruik van het werkblad kan het voorkomen dat er meerdere symptomen gesignaleerd worden. Kies dan (eventueel in overleg met de zorgconsulent palliatieve zorg of verpleegkundige) een hoofdprobleem en start daar.
 • Oefen regelmatig door in teamverband een casus in te brengen en gezamenlijk de stappen door te lopen.
 • Maak signalering een vast agendapunt bij al bestaande overleggen (bij bijvoorbeeld een maandelijks teamoverleg waar één symptoom belicht wordt). Op deze manier komt signalering regelmatig ter sprake en delen teamleden hun ervaringen.
 • Borging is verder te realiseren door de werkwijze een structurele plek te geven in bestaande structuren en processen, denk bijvoorbeeld aan het opnemen in het inwerkprogramma, regelmatig als agendapunt op de team-/werkoverleggen laten terugkomen en jaarlijkse workshops of trainingen.
 • Als er zorgconsulenten palliatieve zorg binnen de organisatie zijn kunnen zij de borging bevorderen. Bijvoorbeeld door complexe casussen te bespreken aan de hand van deze methodiek.

Ervaringen:

 • “Als je aan de hand van het werkblad gaat rapporteren, dan heb je al dat niet-pluis gevoel, en dan heb je al snel contact met de verpleegkundige.”
 • “Wij vonden het gewoon fijn dat dit [werkblad] er gewoon ligt. Je hebt een gevoel, van nou, het zit niet helemaal lekker. We gaan het even in de gaten houden. En dat je gewoon even kan krabbelen, gewoon met een pen, lekker makkelijk. En heb je een overzicht van één dag. En op een gegeven moment van vijf dagen, maar meestal, bij dag drie, dan denk je van oh, moeten we aan de bel trekken, want het komt elke keer terug, of nou ja, het valt toch mee vergeleken met gister… Je kan een beetje, je hebt ook wat overzicht.”
 • “Het helpt je wel gewoon goed te focussen. Wat is nou de hulpvraag en waar gaan we eerst mee aan de slag? We hebben nu een cliënt, die heeft er zoveel. En we zijn er nu wel achter van, ja, we moeten die stapjes doen. Lukt niet altijd, want je bent bij het ene stapje bezig en het andere komt erdoorheen, maar daar kan je dat wel wat meer gestructureerd en gefocust neerleggen.”
 • “Ik heb wel gehoord van mensen die zeiden van: “Nu heb ik er alles aan gedaan. Ik heb het veel beter opgeschreven en…” Bijna een soort kattenbelletje achterlaten van: jongens, let even goed op. Of bel de dokter als je dit of dat ziet. En dat mensen dan soms ook weer, nou ja, prettiger bijvoorbeeld hun vakantie ingaan. Dus het… Nou ja, de bedoeling is ook wel dat het een stukje rust geeft en serieus genomen voelen.”