De Gereedschapskist

Wat? In het project “De Gereedschapskist: aan de slag met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” wordt een ‘Gereedschapskist’ bestaande uit zeven instrumenten voor palliatieve zorg geïmplementeerd in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze instrumenten ondersteunen zorgverleners bij (het verlenen van) palliatieve zorg.

Waarom? Wanneer iemand met een verstandelijke beperking levensbedreigend ziek wordt of zeer kwetsbaar is, is het belangrijk om aan te sluiten bij zijn of haar wensen en behoeften. Meestal willen mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld graag in hun eigen, vertrouwde woning blijven wonen. Het bieden van goede palliatieve zorg is hiervoor belangrijk.

Wie? Negen praktijkprojecten gaan aan de slag met het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De projecten worden uitgevoerd in elf zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, aangesloten bij negen regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Het Nivel adviseert, coördineert en evalueert de praktijkprojecten.

Waar? De praktijkprojecten zijn verspreid over heel Nederland.

Hoe willen we dat bereiken? Via participatief actieonderzoek wordt het implementatieproces van de Gereedschapskist door betrokken zorgverleners binnen ieder praktijkproject zelf vormgegeven. De zorgorganisaties starten met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg, die gebaseerd is op het Kwaliteitskader palliatieve zorg, en een vragenlijst voor zorgverleners. Hierdoor wordt zichtbaar wat de sterke punten van het palliatieve zorgbeleid zijn binnen de organisatie, en wat er beter kan. Vervolgens kiezen de betrokkenen minimaal twee instrumenten uit de Gereedschapskist waar zij gedurende 2,5 jaar mee aan de slag gaan. Het Nivel evalueert de praktijkprojecten, met als doel: 1) Kennis verzamelen voor de doorontwikkeling van de instrumenten uit de Gereedschapskist, en 2) Kennis verzamelen over de ervaren meerwaarde van de Gereedschapskist voor de geboden palliatieve zorg.

Wanneer? Het gehele project loopt van 1 juni 2020 tot 1 juni 2023. De praktijkprojecten starten vanaf 1 september 2020.

Subsidiegever? ZonMw, programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Meer weten? Lees het interview over het Gereedschapskistproject met Jacqueline Fluitman en Anke de Veer