Zorgconsultent Palliatieve Zorg

Doel:

Zorgconsulent Palliatieve ZorgDe functie Zorgconsulent PZ is primair bedoeld om zorgteams te ondersteunen om de palliatieve  zorg in de laatste levensfase voor een cliënt goed en bijtijds te plannen en te organiseren. Hierbij gaat het niet alleen om goede pijnbestrijding en verlichting van andere symptomen, maar ook aan het werken met richtlijnen, specifieke hulpmiddelen en instrumenten voor de palliatieve fase, de samenwerking tussen zorgverleners, de communicatie met de cliënt en zijn familie, communicatie met medecliënten.

Inhoud:

Zorgconsulent Palliatieve Zorg (PZ), bestaande uit:

  • scholing (start: 17-11-2021, Vervolg: 08-12, 19-01, 16-02, 16-03, 06-04, 11-05, 01-06 en 22-06)
  • handleiding voor implementatie
  • video-opname

Doelgroep:

Oorspronkelijk ontwikkeld voor verpleegkundigen uit de VGZ, GGZ en VVT die de rol van ‘Zorgconsulent palliatieve zorg’ gaat vervullen in eigen organisatie. Ook open voor verpleegkundigen uit andere werkvelden (kruisbestuiving en leren van elkaar zijn belangrijke aspecten)

Eigenaar: