Zorgen tot de laatste dag

Doel:

Zorgen tot de laatse dagHet boekje “Zorgen tot de laatste dag: Verhalen en adviezen voor zorgprofessionals over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” laat zorgprofessionals kennismaken met palliatieve zorg en bevat voorbeelden en praktische adviezen voor het verlenen van palliatieve zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking.

Inhoud:

Het boekje beschrijft verhalen en adviezen voor zorgprofessionals over de palliatieve zorg, geordend aan de hand van een aantal thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn signaleren, communiceren en samenwerken. Het boekje bevat casuïstiek, reflectievragen, tips en doorverwijzingen. Ook is het boekje te gebruiken voor nascholing of in een teamoverleg.

In 2021 is het boekje “Zorgen tot de laatste dag” geactualiseerd. Hierbij is de definitie van palliatieve zorg uit het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland overgenomen, zijn verwijzingen naar recent uitgekomen instrumenten toegevoegd en zijn alle niet-werkende weblinks aangepast. 

Doelgroep:

Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking

Eigenaar:

Nivel

Beschikbaar via:

Hier vind je de geactualiseerde versie (2021) van het boekje:
Zorgen tot de laatste dag 

Meer informatie over het werkboek is hier te lezen.

Contactpersoon:

Anke de Veer, senior onderzoeker Nivel