Zelfevaluatie palliatieve zorg

Doel:

Het doel van de zelfevaluatie is bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk te stimuleren, inzicht te geven waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg, en gerichte verbetering en het van elkaar leren mogelijk te maken.

Inhoud:

De zelfevaluatie is een vragenlijst gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg en helpt de organisatie bij het inzichtelijk maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten.

Doelgroep:

De zelfevaluatie palliatieve zorg is ontwikkeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een netwerk palliatieve zorg.

Eigenaar:

IKNL/Fibula

Beschikbaar via:

Handreiking Zelfevaluatie

Meer informatie over de zelfevaluatie is te vinden op Palliaweb.

Contactpersoon:

Ilse Brummelhuis (I.Brummelhuis@stichtingfibula.nl)

en via de netwerkcoordinator van het Netwerk Palliatieve Zorg